Hedy Christians

 Uw begeleidingskundige

Supervisie 

Het vertrekpunt

Supervisie is een professionele relatie waarin je in een veilige en vertrouwelijke context kunt (leren-) reflecteren en uitgedaagd worden over je werkervaringen. Het is dus belangrijk om een 'klik' met elkaar te hebben, dat is mijns inziens een gevoel van verbinding en vertrouwen. De manier waarop ik superviseer kenmerkt zich onder andere door een fasering van het proces, waarin de 'klik-evaluatie' tussenevaluatie en eindevaluatie aanwezig zijn. 

Onderweg

Ik ben van het narratieve verhaal en het vragen stellen. Een vraag kan een kunstwerkje op zich zijn, in taal gegoten in plaats van verf. Kunstwerken, in welke vorm dan ook, inspireert en/of het 'raakt'. Ik werk dan ook graag met mensen, beelden en teksten. 

Passend bij mij in mijn werk, is het werken met 'ingewikkeldheden'. Dat kan een ingewikkeld verhaal zijn of moeilijke werkplek of een paradox zijn, een 'ongerijmdheid', die je tegen kan komen in je leven.  Een voorbeeld van een paradox is: 'hoe meer je leert, hoe beter je beseft hoeveel meer er te leren valt' en 'Je moet je kunnen overgeven aan de leiding van een ander om zelf een goed leider te worden' . Mensen zijn ook niet eendimensionaal. Dat maakt je levenswandel soms ook ingewikkeld, men zegt dan vaak: "Het voelt zo dubbel, hoe kies ik?".  Dit kan onrust en verwarring opleveren. Binnen de supervisie onderzoeken we wat de ingewikkeldheid' voor je betekend en wat je dan te doen of te laten hebt.

Door mijn uitgebreide werkervaring en scholing, heb ik veel tools tot mijn beschikking om ons veilig op weg te houden. Kenmerkend aan mijn manier van werken is, dat ik doordat ik ook psychosomatisch fysiotherapeute ben het lichaam betrek in de begeleiding. Ik vind het altijd bijzonder hoe de taal van je lichaam en je gevoel, je als gids door het leven kan helpen. Bij mij leer je die 'taal' beter verstaan. Ik kan goed luisteren en creatieve en/of praktische oefeningen en werkvormen verzinnen om te doen. Dat zijn middelen om meer te weten te komen over jezelf en je situatie.

Supervisie kan plaatsvinden in een groep van maximaal 3 personen en individueel. Een supervisietraject duurt 10-15 bijeenkomsten en vinden gemiddeld om de 2 a 3 weken plaats.

Eindbestemming

  • Je krijgt helder wat je blinde vlekken zijn
  • Je leert parallelle processen en (tegen)overdracht herkennen
  • Je leert (beter) omgaan met ethische kwesties/conflicterende situaties
  • Door te leren reflecteren heb je er de rest van je (werkende-) leven wat aan
  • Leidt tot een duurzame gedragsverandering


'Het land voorbij het hek'

 
E-mailen
Bellen